+420 724 373 701
Switch to english version EN

Vystupte jednou provždy

ze začarovaného kruhu!

Jsou Vám následující situace povědomé?

 • Opakují se Vám ve vztazích stále stejné vzorce?
 • Máte tendence se neustále zavděčovat ostatním na úkor sebe?
 • Bezúspěšně se snažíte změnit některé Vaše návyky?
 • Ať se snažíte sebevíc o úspěch, máte pocit, že stejně vždycky přijdete zkrátka?
 • Máte sklony k sebepodceňování?
 • Žijete v neustálém strachu, že přijdete o kontrolu nad svým životem?
 • Je pocit sevřeného hrdla či žaludku pravidelnou součástí Vašeho života?
 • Činí Vám potíž se rozhodnout?
 • Unavuje Vás Vaše neustálá honba za dokonalostí?

Vystupte jednou provždy ze začarovaného kruhu!

Jsou Vám následující situace povědomé?

 • Opakují se Vám ve vztazích stále stejné vzorce?
 • Máte tendence se neustále zavděčovat ostatním na úkor sebe?
 • Bezúspěšně se snažíte změnit některé Vaše návyky?
 • Ať se snažíte sebevíc o úspěch, máte pocit, že stejně vždycky přijdete zkrátka?
 • Máte sklony k sebepodceňování?
 • Žijete v neustálém strachu, že přijdete o kontrolu nad svým životem?
 • Je pocit sevřeného hrdla či žaludku pravidelnou součástí Vašeho života?
 • Činí Vám potíž se rozhodnout?
 • Unavuje Vás Vaše neustálá honba za dokonalostí?

Ať už jste se poznali v kterémkoli z výše zmíněných
bodů, 
jste na správném místě. Uvědomění je první krok
ke změně, zbytek zvládneme spolu.

,,Nejlepším plavcem
se nikdy nestanete na klidném
moři!“

Ať už jste se poznali v kterémkoli z výše zmíněných bodů, jste na správném místě. Uvědomění je první krok ke změně, zbytek zvládneme spolu.

,,Nejlepším plavcem se nikdy nestanete na klidném moři!“

Koučink Vás naučí přijmout se tací, jací opravdu jste, čímž uvolníte svůj potenciál.
Díky tomu se budou i Vaše vztahy, pracovní úspěchy a další životní oblasti vyvíjet podle Vašich představ.
Vašim nejsilnějším touhám již nebude nic bránit v jejich splnění.

Proč do toho jít se mnou?

 • Mám ráda lidi a věřím, že všichni jsme schopni se změnit.
 • Nikoho nesoudím, jelikož vím, že každý kráčíme po jinak náročné cestě.
 • Nikomu nevnucuji své názory. Moje role je být pro Vás tou nejlepší oporou a navigací k Vašemu pravému JÁ.
 • Kladu důraz na autentický a lidský přístup.
 • Jsem silná osobnost, která vidí v každé překážce příležitost.
 • Beru život s patřičným nadhledem a humorem.
 • Sama jsem si prošla složitou osobnostní transformací, proto pro Vás budu mít pochopení.
 • Věřím, že nic není nemožné, pokud je člověk opravdu odhodlaný to udělat.

Čím je můj koučink specifický?

 • Využívám metodologie sestavené na základě poznatků z neurovědy a pozitivní psychologie.
 • Vycházím z celostního (holistického) přistupu, že při řešení problému se nemůžeme zabývat jen úzkou částí celku, ale je nutné na něj nahlížet v souvislostech.
 • Někdy je zapotřebí jít hluboko do nevědomých postojů. Z tohoto důvodu mohu v případě Vašeho zájmu nabídnout obohacení našich sezení o meditativní techniky a práci s intuicí.
 • Mám funkční metody na odbourání strachů a emočních bloků. Poradím také účinná cvičení, s jejichž pomocí lze přepsat škodlivé myšlenkové vzorce na pozitivní. Opírám se přitom o nejnovější výzkumy z epigenetiky a hlubinné psychologie.
 • Koučuji nejen v češtině, ale díky svým znalostem angličtiny, španělštiny a němčiny mohu nabídnout i koučink v těchto jazycích.

Moje cesta

Jsem vystudovaná Ing. – Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Pracovní zkušenosti jsem získala v oblasti personalistiky a komunikace v nadnárodních společnostech jako je Microsoft či Novartis, kde stále pracuji. Své vzdělání i kariéru vnímám pro roli koučky a terapeutky velmi přínosně, jelikož jsem schopna vidět v každém problému příležitost, reagovat pohotově na změny, komunikovat a budovat důvěru s lidmi různých typů osobností a národností a především trpělivosti.

Chci se dozvědět více...

Ve volném čase se neustále sebevzdělávám v oblastech seberozvoje, psychologie a poznatcích z neurovědy. Jsem otevřená i směru transpersonální psychologie – prošla jsem si změněnými stavy vědomí, díky čemuž jsem si výrazně rozšířila svou schopnost intuice a chápání jednotlivých souvislostí v chování člověka. Zajímám se také o celostní medicínu, která je podle mého názoru dokonalým důkazem toho, jak je mysl a tělo propojené a nabízí rozluštění spojitostí mezi našimi návyky, vzorci chování a tím, čím si v životě procházíme. O poznatky z výše zmíněných oblastí se opírám i při tvorbě svých článků, které naleznete na mém blogu.

Navštívila jsem také množství seminářů z výše zmíněných oblastí a účastnila se několika mindfulness retreatů. Pro zpečetění svých znalostí jsem absolvovala koučovský výcvik školy Results & Emotions, který je založen na principu neurovědy a pozitivní psychologie a taktéž alternativnější vzdělání z oblasti Arhata jógy a energetické harmonizace z filipínského Institute for Inner Studies .

Co o mně říkají?

S Bárou jsem řešil důležité kariérní rozhodnutí. Koučink proběhl velice příjemně. Bára byla připravena, reagovala na situaci s přehledem a správnými otázkami mi pomohla urovnat si moje priority a udělat tak rozhodnutí, se kterým jsem vnitřně spokojen. Děkuji a doporučuji!

Martin Janota
Růžová kosmetika

S Barborou jsem se potkal v období, kdy jsem byl na dně v mém osobním a pracovním životě. Dokáže člověka nejdříve velmi dobře pochopit a poté ho nasměrovat ze spletité životní křižovatky na novou životní dráhu.
Budete v těch nejlepších rukou!

Tomáš C.

Bára je žena na svém místě a umí se na vaše problémy podívat očima nezaujatého odborníka. Citlivě s vámi probere témata, která vaše nitro tíží a sami na ně nemáte žádnou anebo ne zcela jasnou odpověď. Pomůže vám nasměrovat váš život na tu cestu, která je pro vás tou nejlepší možnou…

Lenka K.

Bára byla velmi dobře připravena na sezení, dokázala jsem s její pomocí rozmotat a podívat se jasně na změnu v pracovním životě. Děkuji 🙂

Zuzka T.

Báru jsem poznala v období, kdy jsem řešila pracovní krizi. Velmi mi pomohla srovnat si životní priority, porovnat si myšlenky a následně učinit kroky k tomu, abych došla k cílům, které jsem si sama nastavila. Malými vítězstvími jsem se posunula až k zásadnímu kroku ve svém životě. Báro, děkuji Ti za pomoc a nastartování chuti do života.

Jana V.

Co o mně říkají?

S Bárou jsem řešil důležité kariérní rozhodnutí. Koučink proběhl velice příjemně. Bára byla připravena, reagovala na situaci s přehledem a správnými otázkami mi pomohla urovnat si moje priority a udělat tak rozhodnutí, se kterým jsem vnitřně spokojen. Děkuji a doporučuji!

Martin Janota
Růžová kosmetika

S Barborou jsem se potkal v období, kdy jsem byl na dně v mém osobním a pracovním životě. Dokáže člověka nejdříve velmi dobře pochopit a poté ho nasměrovat ze spletité životní křižovatky na novou životní dráhu.
Budete v těch nejlepších rukou!

Tomáš C.

Bára je žena na svém místě a umí se na vaše problémy podívat očima nezaujatého odborníka. Citlivě s vámi probere témata, která vaše nitro tíží a sami na ně nemáte žádnou anebo ne zcela jasnou odpověď. Pomůže vám nasměrovat váš život na tu cestu, která je pro vás tou nejlepší možnou…

Lenka K.

Bára byla velmi dobře připravena na sezení, dokázala jsem s její pomocí rozmotat a podívat se jasně na změnu v pracovním životě. Děkuji 🙂

Zuzka T.

Báru jsem poznala v období, kdy jsem řešila pracovní krizi. Velmi mi pomohla srovnat si životní priority, porovnat si myšlenky a následně učinit kroky k tomu, abych došla k cílům, které jsem si sama nastavila. Malými vítězstvími jsem se posunula až k zásadnímu kroku ve svém životě. Báro, děkuji Ti za pomoc a nastartování chuti do života.

Jana V.

Kontakt a cena

b.podolcova@seznam.cz

+420 724 373 701

Cena

Cena je smluvní. Odvíjí se od náročnosti řešeného tématu, délky a frekvence sezení. Koučuji v Praze na více místech dle vzájemné domluvy. Nabízím také on-line koučink přes Skype, WhatsApp či Facebook Messenger. Pro více informací mě prosím kontaktujte. Veškeré dotazy ráda zodpovím.

14 + 10 =

Obdržené certifikáty