+420 724 373 701
Switch to english version EN

Snaha o kontrolu

Největší chybou v životě nás lidských bytostí je naše neustálá snaha kontrolovat vnější svět. Myslíme si, že máme schopnost ovlivňovat životy ostatních, zabraňovat možným budoucím negativním událostem a stále máme pocit, že čím více se budeme o něco snažit, lepších výsledků se nám dostane. Myslíme si, že silnými a úspěšnými osobnostmi se staneme pouze tehdy, když dokážeme vyjít ze své komfortní zóny.

Nadměrné přemýšlení

Obvykle k tomu používáme jednoho velkého pomocníka, který nám vždy stojí po boku a dává nám jednu radu za druhou, nechce nás nechat v noci usnout, rozptyluje nás od schopnosti se soustředit na přítomný okamžik, protože má v oblibě nás nechat neustále cestovat v čase, přičemž nás zahrnuje tisíci možnými scénáři o každé události z minulosti a budoucnosti – tento pomocník se nazývá mozek. Mozek je pro nás velkým přítelem i nepřítelem zároveň. Náš mozek může být velmi dobrým rádcem a může nám pomoci vyhodnotit situace, v kterých se ocitáme, ale občas jej posloucháme až příliš. Paradoxem je, že čím více přemýšlíme, jak něco změnit, tím menší je pravděpodobnost, že to změníme.

Role intuice

Existuje ještě jeden pomocník, na kterého se často zapomíná a přitom stojí za zmínku. Je jím intuice. Já chápu intuici jako prostředníka mezi našimi myšlenkami, činy, strachy a pochybnostmi, ke kterým došlo v minulosti a budoucími událostmi. Intuice nás tedy jakýmsi způsobem naviguje k něčemu, s čímž máme již z minulosti zkušenost (ať už na myšlenkové úrovni či té reálné). Pokud zažíváte déjà vu nebo se vám zdají sny předpovídající budoucnost, nejde o nic jiného než o sdělení vaší intuice. Někteří lidé ji cítí, jiní ji slyší a další se od ní vzdálili příliš a ztratili s ní spojení.

Energie

Kvantová fyzika již nespočetkrát doložila fakt, že vše je energie. Lidé jsou energie. Způsob, jak nás ostatní vnímají a zacházejí s námi je dán energií, kterou vyzařujeme. Energie ovlivňuje, s kým se staneme přáteli i to, v jakém prostředí se budeme cítit dobře. Její vibrace nám přitahují do života vybrané lidi a konkrétní události. Nemůžeme změnit náš osud, pokud nezměníme svou frekvenci. V dnešní době se lidé příliš zaměřují na vnější svět, pracují na své postavě v posilovně, kupují si drahé oblečení, ale úplně zapomínají pracovat na své energii, přitom to je ta nejdůležitější ,,zbraň“, jak získat lepší život.

Karma aneb energetická stopa

V naší energii je otisknuto vše, naše činy z minulosti, myšlenky, slova, pochyby i strachy. Není možné ji obelhat. To je důvodem, proč tolik lidí věří v karmu. Naše činy z minulosti v nás zanechaly energetickou stopu, díky níž si teď přitahujeme do života lidi a události, jež nám naši minulost zrcadlí. Karma tedy existuje a má i naprosto vědecké vysvětlení.

Vše je v nás

Jak tedy vyplývá z výše zmíněných pravd, je naprosto kontraproduktivní zaměřovat se příliš na vnější svět a činy ostatních, jediné, na co se musíme opravdu zaměřit, jsme MY sami. Pokud pochopíte svůj vnitřní svět a to, co se ve vás odehrává a získáte kontrolu nad svými myšlenkami, vnější svět se začne měnit neuvěřitelným způsobem. Zní to jednoduše, ale vyžaduje to velkou vnitřní sílu a odhodlání.

S energií se dá pracovat

Každý máme jinou energii a na každého z nás funguje něco jiného. Svou energii můžete ,,ladit“ pomocí meditace, ale také poslechem hudby, pohybem jako je např. jóga či bojové umění, těch cest je nespočet. Energii můžete čerpat z přírody i z historických míst, vždy vycítíte, zda je energie dobrá či špatná. Není to nic náročného, stačí se jen nechat vést a vyhledávat činnosti a místa, která jsou vám prospěšné. Obklopte se pozitivně smýšlejícími lidmi a nenechte ty negativní, aby transformovali vaši již získanou pozitivní energii. Pokud máte dobrou náladu a chce se vám smát, jděte ven a šiřte ten pozitivní vír energie kolem sebe, jelikož tak jí dáte průchod, aby se znásobila. Pokud se necítíte dobře, nenuťte se jít za každou cenu mezi lidi a raději se jděte ,,nabít“ do přírody.

Shrnutí

Takže abych to shrnula, má rada je: ,,Žijte vědomě podle toho, jak se zrovna cítíte z hediska vaší energie. Přijímejte energii, transformujte ji pozitivními činy a hlídejte si svá rozhodnutí. Nikdy se příliš nesnažte něco změnit, jelikož velké úsilí vytváří blokující energii. Vše už je ve vás, vše, co chcete, tam je, jen to nechte najít si cestu. Věřte v nejlepší, neposlouchejte každou radu, kterou se vám váš mozek snaží vnutit, věřte v moudrost své intuice a dojdete tam, kam potřebujete.

Inspirace

Pokud chcete více inspirace ohledně toho, jak pracovat se svým vnitřním světem a jaké zásady dodržovat, abyste dokázali koncentrovat svou energii tím správným směrem, doporučuji vám přečíst si knihu Šaolin od Bernharda Moestla:

Motivační citát

A na závěr článku uvedu svůj oblíbený citát: ,,Celý život jsem ťukal na dveře vedoucí ke štěstí a když se konečně otevřely, zjistil jsem, že jsem stál celou dobu uvnitř.“