+420 724 373 701
Switch to english version EN

Spirituální energie jako zdroj motivace

Je mi jasné, že již samotný název tohoto článku donutil mnohé z vás k tomu se upřímně zasmát. A já mám radost, smích je zdravý, dokáže totiž vnést do každé situace přímo magickou energii. Vysvětleme si ale vše od začátku, krok za krokem. Spirituální energie nemusí být žádné šarlatánství ani šamanismus, ačkoli i to je jedna z metod, jak s ní pracovat. Spirituální energii pociťujeme, když je naše jednání v souladu s vyšším smyslem, se systémem hodnot, které vyznáváme, když můžeme projevit své autentické já a jsme za to okolím přijímáni. Jakmile jsme v souladu se svou spirituální energií, přichází k nám obrovské množství inspirace, narůstá kreativita, jsme nadšení a máme onu pověstnou jiskru v oku. Jak již z výše uvedeného popisu vyplývá, mnoho zaměstnanců korporátních firem v souladu se svou spirituální energií není. Proč tomu tak je? Protože tlaky v korporátním světě jsou vysoké a jsou zaměřené na výkon, rychlost a nutnost svou autenticitu často potlačit na úkor jasně daných pravidel. Člověk, který koná v souladu se svou spirituální energií se na sebe a ostatní dívá jako na jeden systém, nesoutěží s ostatními, nýbrž přemýšlí, čím by mohl do daného systému přispět ze své autenticity a zároveň ostatní podporuje v jejich jedinečnosti. Stejně jako každá buňka v těle má svou úlohu a dohromady vytváří dokonale fungující celek, má i každý člověk v každé společnosti svou roli. Jak by naše tělo vypadalo, kdyby spolu buňky nespolupracovaly, ale soutěžily o to, která podá větší výkon?  Bylo by nemocné. Jaká je tedy korporace, kde se lidé předhánějí v podání většího výkonu? Nemocná. Když je nemocná firma, jsou pak zákonitě nemocní i lidé a jedna nemocenská střídá druhou.

Daň za výkon

Pár chřipek do roka je však dle mého názoru zdaleka ta nejmenší daň, kterou musí zaměstnanec takové korporace zaplatit. U těch citilivějších může dojít k vyhoření a psychickým problémům. To už se hůře napravuje. Daň je tedy vysoká. Za co je ta daň? Za vydělané peníze? A za co jsou peníze utráceny? Za alkohol? Ano, člověk, který se odkloní sám od sebe, pociťuje vnitřní prázdnotu a ta se musí nějak zaplnit, alkoholem, cigaretami, nezdravým jídlem, vše to zdánlivě velmi dobře funguje… Ta nejhorší daň, která je v dnešní společnosti stále běžnější jsou nefunkční nebo žádné partnerké vztahy a velmi povrchní přátelství. Je totiž logické, že pokud ztratím sám sebe a nevím, kdo jsem, nemůže to vědět ani nikdo jiný…

Unbossed Culture

I já pracuji v korporaci a tímto článkem nehodlám rozhodně nikoho nabádat, aby opustil svá pracovní místa a stal se z něj ze dne na den guru přes energie. Pokud chceme v naší společnosti změnu, musíme zůstat tam, kde jsme a to, co je špatně, začít řešit přímo od zdroje. Změna nikdy nepřijde zvenčí, musí přijít z nás. Musíme spolu začít spolupracovat a komunikovat na jiné úrovni, než jsme zvyklí. Musíme začít podporovat lidskost, autenticitu, zdravé sebevědomí a učit se vzájemnému pochopení. Skvělým krokem vpřed je dle mého názoru tzv. ,,unbossed culture”, která se zavádí ve stále více firmách. ,,Unbossed culture” funguje na principu, že nadřízený nepřikazuje zaměstnancům, co mají dělat, klasickým způsobem, nýbrž přebírá roli jejich mentora. Skvělý leader se stará o to, aby měl každý zaměstnanec svou osobní misi, která bude v souladu s cíli firmy i tužbami zaměstnance. V ,,unbossed culture” jsou pro vedení týmu nejdůležitější psychologické dovednosti, protože náš nadřízený je ten, kdo nás podporuje v tom být sami sebou, vytváří důvěru, probouzí v nás nadšení a pomáhá nám sladit to, co děláme, se svými zásadami a povahou. Tím, že jsou v ,,unbossed culture” naše silné stránky podporovány, cítíme se jako zaměstnanci mnohem více povzneseněji a to nás automaticky vede k větší anagažovanosti, spokojenosti a tudíž i snažšímu napojení se na svou spirituální energii – své pravé já. Firma tak možná potřebuje více zaměstnanců, aby docílila stejného počtu vyplněných tabulek než v období před zavedením ,,unbossed culture“, ale toto prodělání se vrátí v podobě nových nápadů, skvělé náladě na pracovišti, zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a mnoha dalších pozitivních změn, které pomalu, ale jistě, předělají naší společnost na lepší místo k životu. Kdoví, třeba zjistíme, že aby měla korporace požadované výsledky, nepotřebuje takový výkon, ale jen dělat věci jinak. Možná není ani potřeba tolik slov na meetingu, ale komunikovat jinak. A jakmile budou zaměstnanci zdravější a nebudou pociťovat vnitřní prázdnotu, změní se jim hodnoty i to, co si představují pod pojmem blahobyt. Firmy nebudou již tolik vydělávat, ale ani investovat do výroby. Zaměstnanci se spokojí s menším platem a naše pozornost se doufejme konečně obrátí na ty, kteří naši pomoc nejvíce potřebují.

Začít musí každý sám v sobě

Tak co vy na to? Jak budete smýšlet, až po Vánocích usednete zpět ke svému pracovnímu stolu? Pamatujte, že nikdy se neděje vůbec nic, je to jen o tom si dovolit dělat věci jinak a myslet více na sebe, dovolit si jít si v polední pauze zaběhat, i když jsem nedočetl/a všechny e-maily, které jsem měl/a v plánu. Nebaví vás běhat? Nevadí. Můžete se např. inspirovat mnou – já vedu ve firmě meditace a jsem za tuto příležitost velmi vděčná. Nic mě nepotěšilo tolik, jako když mi na firemním večírku jeden ze zaměstnanců řekl, že jsem jeho vzor, že díky mně se rozhodl pravidelně meditovat a méně se hádá s bývalou manželkou. Ten pocit byl nenahraditelný a pro mě mnohem cennější, než vyhrát cenu za pracovníka roku.

Na závěr vám doporučuji shlédnout toto inspirativní video, které nás upozorňuje na to, že pokud chceme, aby byly v budoucnu věci jinak, musíme se zamyslet i nad výchovou našich dětí.